Disclaimer

Disclaimer
Deze website wordt beheerd door E-liquid Storage Nederland B.V. Door u toegang te verschaffen tot een van onze websites die beheerd worden door E-liquid Storage Nederland B.V. accepteert u dat u gebonden bent aan onze Algemene Voorwaarden. In onze algemene voorwaarden staat o.a. dat u minimaal 18 jaar moet zijn om gebruik te maken van onze webwinkel.
 

Aansprakelijkheid
E-liquid Storage Nederland B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. E-liquid Storage Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet, zoals bijv. storingen of onderbrekingen. Noch is E-liquid Storage Nederland B.V. aansprakelijk voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door E-liquid Storage Nederland B.V. of door u aan E-liquid Storage Nederland B.V. middels een website van E-liquid Storage Nederland B.V. of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie.

Het gebruik van een elektrische sigaret is geheel voor uw eigen risico. E-liquid Storage Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor gezondheidsproblemen die ontstaan door het gebruik van een elektrische sigaret en/of liquids. Tevens aanvaardt E-liquid Storage Nederland B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens E-liquid Storage Nederland B.V. E-liquid Storage Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. E-liquid Storage Nederland B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De gegevens op deze website van E-liquid Storage Nederland B.V. kunnen te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door E-liquid Storage Nederland B.V. worden gewijzigd.
 

Copyright
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij E-liquid Storage Nederland B.V.. Met uitzondering van beeld- en/of woordmerken van derde partijen, deze behoren tot eigendom van bijbehorende onderneming. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden overgenomen.